ایران زیبا در قاب نخستین روزهای زمستان

زمستان ۱۴۰۱ ایران به روایت تصویر

بارش برف در نخستین روزهای فصل زمستان سبب زیباتر شدن مناظر و موجبات شادی و شعف در بین اقشار مختلف مردم شده است.

نزول رحمت آسمانی و بارش برف در نخستین روزهای فصل زمستان قسمت های مختلف کشور را در سفید پوش کرده است. بارش برف سبب زیباتر شدن مناظر شهر پردیس واقع در شرق تهران، دریاچه سد زاینده‌رود، زنجان، قزوین، استان چهارمحال و بختیاری و تیوب بازی تفریح زمستانی جذاب و مهیج اما خطرناک و پرحادثه در اراک شده است.

زیبایی این بارش بیشتر در مناطق مرتفع شهر و جاده های اطراف آن به چشم می آید.

این برف موجی از شادمانی و شعف در بین اقشار مختلف مردم به همراه داشت.