نماینده شهرستان رشت و خمام:

پیگیری حل مشکل اشتغال فرزندان ایثارگران در ادارات و سازمانها

پاسخ معاونت قوانین مجلس به نامه دکتر محمد رضا احمدی سنگری نسبت به بررسی های صورت گرفته به رای اشتباه دیوان عدالت پیرامون پیگیری حل مشکل اشتغال فرزندان ایثارگران در ادارات و سازمانها

باعنایت به نظریه معاونت قوانین مجلس در پاسخ به نامه دکتر احمدی سنگری نماینده شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی های صورت گرفته به رای اشتباه دیوان عدالت، ادارات موظف به جذب فرزندان ایثارگران منطبق بر ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفساریه ماده ۴۸ مبنی بر معتبر بودن این ماده در مجلس مطرح شد. که با پیگیری جناب دکتر احمدی سنگری  و امضاء سایر نمایندگان معضل اشتغال این قشر از فرزندان عزیز ایثارگران حل و فصل گردد.