با اکثریت آرا؛

رضا رحیمی مقدم بعنوان رییس هیات همگانی گیلان انتخاب شد

در انتخابات ریاست هیات آمادگی جسمانی گیلان ضا رحیمی مقدم با اکثریت آرا بعنوان رییس هیات همگانی گیلان انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی گیل آگاه به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گیلان، در پایان مجمع انتخابات ریاست هیات آمادگی جسمانی گیلان که با حضور احمد گواری سرپرست این فدراسیون، حسن آموزگار سرپرست معاونت توسعه ورزش اداره کل و اعضای مجمع انتخابات برگزارشد، سید رضا رحیمی مقدم با ۲۵رای از مجموع آرای ماخوذه بمدت ۴سال به عنوان رییس هیات آمادگی جسمانی گیلان انتخاب شد.

همچنین حبیب جهانی به عنوان خزانه دار، رقیه انصاری نایب رییس، فاطمه اسماعیل زاده بازرس ، کیومرث پوراحمد ، علیرضا یوسفی و طاهر شادپور بعنوان اعضای هیات رییسه آمادگی جسمانی گیلان انتخاب شدند.