پاییزِ ۱۴۰۱ گیلان به روایت تصویر

طبیعت در استان گیلان با رنگ گرفتن از پاییز، جلوه‌ای تازه از خود به تماشا گذاشته است. جنگل های گیلان آرام آرام سرسبزی‌شان را به رنگارنگی پاییز می‌دهند و نقشی طلایی و زیبا برای چشمان رهگذران می‌شود. هوای پاییزی امامزاده هاشم گیلان، دیلمان، عطاکو و سوخته کوه آرامش دلپذیری به گردشگران می دهد.