جهانگیری، پزشکیان و آخوندی؛ نامزدهای نهایی جبهه اصلاحات برای انتخابات

عضو جبهه اصلاحات گفت: در جلسه جبهه اصلاحات بعد از ارائه برنامه ها، رای گیری آغاز شد و آقایان جهانگیری، پزشکیان و آخوندی بیش از دو سوم آرای افراد حاضر در جلسه را کسب کردند و به عنوان نامزدهای جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی گیل آگاه، ظهر امروز جمعه هجدهم خرداد ماه، مجمع عمومی جبهه اصلاحات با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.یک عضو جبهه اصلاحات درباره جزئیات این جلسه در گفت و گو با خبرنگار فارس گفت: در این جلسه آقایان جهانگیری، پزشکیان، آخوندی و محمود صادقی و خانم زر آبادی حضور داشتند و برنامه های خود را برای ادراه کشور ارائه کردند.
وی افزود: بعد از ارائه برنامه ها، رای گیری آغاز شد و آقایان جهانگیری، پزشکیان و آخوندی بیش از دو سوم آرای افراد حاضر در جلسه را کسب کردند و به عنوان نامزدهای جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدند.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه آقای آخوندی ۲۶ رای و آقایان پزشکیان و‌ جهانگیری هر کدام ۲۴ رای کسب کردند.
وی در ادامه گفت: آقای صادقی و خانم زرآبادی نتواسند دو‌سوم آرا کسب کنند و آقایان کواکبیان، شریعتمداری و‌صوفی هم چون در این جلسه حضور پیدا نکردند در فرآیند رای گیری قرار نگرفتند
.این عضو جبهه اصلاحات تصریح کرد: آقایان پزشکیان، جهانگیری و آخوندی میثاق نامه جبهه اصلاحات را پذیرفتند و موظف شدند به آن پایبند باشند.